BENZADERMINE 30 MG/50 MG GEL POT 23,3 G

BENZADERMINE 30 MG/50 MG GEL POT 23,3 G
€ 24,75
CNK: 2540342
Merk: Trenker
In voorraad
Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stoffen zijn 30 mg/g erythromycine en 75 mg/g benzoylperoxide 70% wat overeenstemt met 50 mg/gwatervrij benzoylperoxide.
  • De andere stoffen zijn:

Basis gel: methylsalicylaat, carbomeer, natriumhydroxide, natriumdocusaat, ethanol, gezuiverd waterFlacon oplosmiddel voor erythromycine: ethanol (96%).

Toepassing

Geneesmiddel tegen acne. Lokale behandeling van alle vormen van acne vulgaris.Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeftverteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.Voor instructies over reconstitutie van het geneesmiddel door de apotheker voorafgaand aan toediening, zie kader aanhet einde van de bijsluiter.Behandeling

  • De huid goed reinigen en drogen vooraleer de gel wordt aangebracht.
  • Een fijne laag gel op gans het aangetaste oppervlak aanbrengen.
  • Er kan een witachtige film achterblijven op de huid als er een te grote hoeveelheid gel werd aangebracht. Het volstaatom minder gel aan te brengen.
  • De behandeling beginnen met één toepassing per dag, daarna vermeerderen tot 2 toepassingen per dag, 's morgens en's avonds.

Duur van de behandelingUw arts zal u zeggen hoelang u Benzadermine zult moeten gebruiken. De behandeling kan verschillende maandenduren. Respecteer de dosis en de behandelingsduur voorgeschreven door uw arts.Heeft u te veel van dit middel gebruikt?Als u te veel van Benzadermine heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of hetAntigifcentrum (070/245.245).Bent U vergeten dit middel te gebruiken.Niet van toepassing.Als u stopt met het gebruik van dit middelNiet van toepassingHeeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bijsluiter Download bijsluiter
Op voorschrift Nee

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.